Letecký archivVYBRANÉ STRÁNKY Z POZNÁMEK K LETECKÉMU VÝCVIKU.

OSOBNÍ ARCHIV JAROSLAVA KAMARÝTA.Děkuji paní Olze Knoblochové rozené Kamarýtové, dceři letce pana podplukovníka Jaroslava Kamarýta, že mi umožnila oskenovat poznámky svého otce pořízené v létech 1923 až 1924, kdy byl pilotním žákem Vzduchoplaveckého učiliště.

Máme tak možnost nahlédnout do teoretické výuky vojenských pilotů v začátcích Československého vojenského letectva.
Leden 2010.
GARY