Letecký archivJméno Jaroslava Kamarýta, předválečného i poválečného pilota, akrobata a leteckého učitele, je dnes bohužel téměř zapomenuto. Zcela neprávem. Pilot, který patřil k první generaci československých letců, současník takových pilotů jako byl František Novák a Josef Hamšík. Instruktor, který před II. světovou válkou vychoval celou řadu stíhačů a který i po válce pomáhal budovat Československé letectvo- vojenské i sportovní.

V roce 2010 byl náš spolek osloven, zda bychom na našich stránkách nezveřejnili materiály, mapující život Jaroslava Kamarýta. Velice rád jsem se celé práce ujal. Po prostudování poskytnutých materiálů jsem musel konstatovat, že se jedná o velice hodnotnou sbírku snímků a dokumentů,která čtenáře provádí historií československého letectví 20. a 30. let minulého století. Pokusil jsem se tedy představit život Jaroslava Kamarýta za pomoci těchto materiálů.

Je mou povinností a dělám to velice rád, vyjádřit poděkování panu Karlu Garhoferovi za zprostředkování celého archivu a kontakt s rodinou Jaroslala Kamarýta.

Zájemce o jakoukoliv mediální publikaci zde uvedených materiálů žádám o kontakt s naším spolkem. Spolek Letecký archiv zde figuruje jako prostředník k osobám, které mohou rozhodnout o dalším použití materiálů.Jihočeský letec
Jaroslav Kamarýt

Jaroslav Kamarýt, 1938

Jaroslav Kamarýt se narodil 7. dubna 1900 v Kardašově Řečici.
Po skončení I. světové války a otevření škol vystudoval umělecky zaměřenou střední školu.
V roce 1922, po absolvování vojenské prezenční služby nastoupil Jaroslav Kamarýt k Vojenskému leteckému učilišti při Leteckém pluku č. 1 v Praze.
10. prosince byl zařazen do "II. počátečního pilotního kursu u 1. Leteckého pluku", v hodnosti vojín.


maturant Jaroslav Kamarýt maturant Jaroslav Kamarýt
Maturant Jaroslav Kamarýt 32. letecká rota, Praha - Kbely


rozkaz k přeložení
Dochovaný denní rozkaz k přeložení vojína Jaroslava Kamatýta k Leteckému pluku 1.
  
rozkaz k přeložení
Denní rozkaz Let. pluku 1 k zařazení voj. Jaroslava Kamarýta do pilotního výcviku.

Let.pluk 1- náhradní letka Letov Š- 10 Avia B- 9
Příslušníci 2. Náhradní letky Let. pluku 1.
u letounu Aero A-11
Jaroslav Kamarýt stojící nahoře (šipka).
Letov Š- 10, vyráběný podle Hansa Brandenburg B.1 Příslušníci 2. Náhradní letky před Avií B- 9, Kbely.
  
Piloti Náhradní letky
Piloti 2. Náhradní letky před ukončením výcviku.
J.Kamarýt sedící první zprava.

Po základním pilotním výcviku je Jaroslav Kamarýt zařazen do Pilotní školy jednosedadlové - stíhací a navíc absolvuje výcvik létání v noci (podle dnešní terminologie létání bez vidu podle přístrojů). Ve slavné Stíhací škole v Chebu létal ještě na stíhačkách Spad, jejichž původ sahá do I. světové války.

Letiště Cheb- Stíhací škola Kamarýt v kabině Spadu
Piloti "Stíhací školy" v Chebu před letounem Spad. Jaroslav Kamarýt v kabině Spadu,
stojící rtm. Triml.
  
Příslušníci Let. školy Příslušníci Let. školy
Příslušníci Letecké školy.
Zleva Kamarýt, npor.Seidl, prap. Procházka.
Příslušníci Letecké školy u stroje
Gourdon- Lesseuvre GL- 22.


V kabině Avie B- 21 U Aera A- 26 Aero A- 12
V kabině Avie B- 21. U Aera A- 26. Aero A- 12, s kterým J. Kamarýt
musel nouzově přistát.


Několik snímků z polního cvičení v roce 1925, které se konalo v Jimlíně u Loun.

Manévry 1925 Manévry 1925


Letoun Letov Š-10 J.Kamarýta po nouzovém přistání u Mladé Boleslavi, 1925

Letov Š- 10


S vojenskou kariérou úspěšně buduje i kariéru civilního pilota. Ve 20. letech bylo běžné, že se čs. vojenští piloti zapojovali i budování civilního a sportovního létání. Jaroslav Kamarýt získal 22.října 1924 civilní pilotní průkaz č. 197. Jako člen Svazu letců Republiky Československé měl průkaz č. 54. Po vzniku Masarykovy letecké ligy se stává jejím členem, jako mnoho jiných armádních letců.
Svůj umělecký talent a vzdělání využívá Jaroslav Kamarýt nejen různými kresbami z leteckého prostředí. V roce 1926 se účastní natáčení prvního československého filmu z leteckého prostředí "Slavia L Brox". Pro potřeby filmařů létal před kamerou s různými typy vojenských letadel.Snímky z natáčení filmu Slavia L Brox.
Z historického pohledu by bylo velice zajímavé tento film vidět. Dochoval se do dnešních dob ?

Natáčení v Milovicích Natáčení filmu Natáčení filmu Natáčení filmu
Novinový článek Novinový článek

30. léta 20. století byla dobou velkých leteckých dnů, hojně navštěvovaných veřejností. I pilot jaroslav Kamarýt se často účastnil těchto akcí. V roce 1929 například předvedl úspěšný seskok padákem s křídla Aera A- 24. Často také předváděl leteckou akrobacii, i když neměl takový úspěch jako tehdejší "král vzduchu" a jeho kamarád František Novák. Jaroslav Kamarýt zase dosahoval výborných umístění v leteckých soutěžích, hlavně v přesnosti přistání. Uskutečnil také mnoho dálkových letů po Evropě. Československý stát dokazoval takovými lety svou technickou vyspělost a dálkové lety současně sloužily jako reklamní akce na prodej letadel.Avia B- 21.58   Pohár 1932 Výsledková listina   Výsledková listina
Avia B- 21.58, kterou měl J.Kamarýt přidělenou.   Cena za přesnost přistání
s vypnutým motorem.
Výsledková listina.


Ve 30. letech byl Jaroslav Kamarýt již uznávaným učitelem létání.V roce 1927 začínal v Letecké pilotní škole stíhací v Chebu. V letech 1929 až 1931 a pak 1934 až 1936 působil jako instruktor v Leteckém učilišti v Prostějově a v Olomouci. Působil také u Letecké školy pro důstojníky- kadetky - v Košicích. Jedním z jeho neobvyklých pilotních žáků byla i Eliška Hamšíková, manželka jeho nadřízeného a kamaráda Josefa Hamšíka.

Oslava v Otaslavicích Přehlídka v Chebu Výsledková listina Pokračovací pilotní škola Prostějov
Oslava v Otaslavicích,
sedící vpravo gen.Holeka, nejstarší čs. pilot.
Pochod čs. letců Chebem 28.10.1928.
V popředí akrobat František Novák.
Tryzna za letce na hřbitově v Chebu. Prostějov- pokračovací pilotní škola.
Pilotní škola Prostějov Přistání v Plzni Nouzové přistání v Karpatech Článek k let. dni v Chebu
Pilotní škola pro důstojníky, Prostějov. Přistání na letišti Plzeň. Nouzové přistání J. Kamarýta na A- 11 v Karpatech u obce Biksark. Článek k let. dni v Chebu.


Novinový článek 1928 Novinový článek 1928 Novinový článek 1928
  Novinový článek k let. dni v Chebu.
Rok 1928.
 


Kadetka v Košicích Ubytování v Košicích Mechanický kurs Olomouc Mechanický kurs
Kadetka v Košicích. Ubytování Kadetky v Košicích. Mechanický kurs v Olomouci. Mechanický kurs.
Zleva prap.Dlask, velitel škpt.Topič,
prap.Svozil, J. Kamarýt.


Jezdecký výcvik důstojníků Kasárna Prostějov, 1929 Letecké učiliště Prostějov
Jezdecký výcvik důstojníků. Voj.let.učiliště Prostějov
7. březen 1929.
Zleva škpt. Dragoun, Kamarýt,
npor. Hájek.


Kamarýt portrét


8. března 1930 se v Havlíčkově Brodu stačil oženit, i přes svůj náročný vojenský život.
V srpnu 1938 uskutečnil svůj 20 000 vzlet a měl zapsaných 4000 letových hodin, vše bez nehody. Na dobu pionýrského létání úctyhodný výkon !Portrét Kamarýt Svatební snímek Eliška Hamšíková v kabině Avie


Novinový článek Novinový článek Novinový článek Novinový článek


V době mobilizace v roce 1938 byl instruktorem u Pilotní stíhací školy při Leteckém pluku č.4. Po obsazení republiky německou armádou a nuceným vznikem Protektorátu Böhmen und Mähren se Jaroslav Kamarýt vrátil do Kardašovy Řečice. Musel si najít práci, byl zařazen do výroby v obci. Udržoval kontakt s kapitánem Vladimírem Černým a podplukovníkem Josefem Hamšíkem, leteckými důstojníky zapojenými do odbojové skupiny Obrana národa. Vyzrazení činnosti celé skupiny vedlo k popravě obou důstojníků v roce 1943. Jaroslav Kamarýt byl předvolán k výslechu na Gestapu, ale žádná "protistátní" činnost mu nebyla dokázána.

Předvolání na gestapo
Předvolání na gestapo.

Po osvobození se Jaroslav Kamarýt vrátil do československé armády a podílel se na obnově vojenského letectva. Sloužil ve velitelských funkcích na letištích Praha- Kbely, Klecany a České Budějovice.
Po vzniku Svazarmu počátkem 50. let byl jmenován prvním náčelníkem Aeroklubu v Českých Budějovicích. 13. října 1947 dostal od Ministerstva národní obrany povolení sportovního létání v Českých Budějovicích. 8. února 1949 dostal od MNO písemný souhlas k provádění akrobacie na civilních letadlech. Stále aktivně létal, nejraději předváděl akrobacii na C- 104. V roce 1949 měl hodnost poručík.

Povolení k let. výcviku Povolení k let. akrobacii Dobový článek
Povolení
k let. výcviku.
Povolení
k let. akrobacii.
Dobový článek.


Voj.útvar 2280 v Č.Budějovicích V C-104 při akrobacii Kardašova Řečice, 1947 S modeláři v Kardašově Řečici
Voj.útvar 2280
České Budějovice
J.Kamarýt uprostřed, jako velitel.
V C- 104.210 při let. akrobacii. Přistání Piperu, 1947
Kardašova Řečice.
S rodinou v
Kardašově Řečici.
S přáteli od Svazarmu U Aera 45 U C 104 S přáteli od Svazarmu
Letiště Tábor, zleva mjr.K.Knap,
inspektoři ÚPŠ Vrchlabí,vpravo J.Kamarýt.
U Aera 45. Oblíbený C- 104 Zleva J.Kamarýt,F.Trapl,
K.Placek-plachtařský insp.,
K.Knap.
Na letišti Tábor V kabině Blaníku Letiště Tábor, 1957 Jeden z posledních snímků J. Kamarýta
Na letišti Tábor V kabině Blaníku s K.Garhoferem.
Letiště J. Hradec,1964.
Letiště Tábor, 1957.
Letoun Zlín 226B.
Jeden z posledních
snímků J. Kamarýta.

Ve svých 57 letech skončil s aktivním létáním. Měl okolo 50 000 startů, celkem 10 000 hodin ve vzduchu. Sportovnímu letectví se ale věnoval stále. Působil jako rozhodčí na celé řadě soutěží v letecké akrobacii. V roce 1957 obdržel jako třetí v republice za celoživotní přínos pro rozvoj sportovního letectví diplom FAI Paula Tissandiera.
27. října 1978 odešel do "leteckého nebe". Zůstalo po něm mnoho vzpomínek lidí, kteří s ním spolupracovali a které učil létat.Ukázka některých leteckých průkazů a oprávnění, která získal Jaroslav Kamarýt.


Legitimace Svazu letců Průkazka Aeroklubu Legitimace Sportovního pilota Pilotní licence
Legitimace Svazu letců. Průkazka Aeroklubu RČS. Legitimace Sportovního pilota. Pilotní licence.
Rumunská pilotní licence Pilotský diplom 1939 Pilotský diplom 1939 Pilotní licence
Rumunská pilotní licence Pilotský diplom 1939.